Công Trình

“Bộ sưu tập hình ảnh các công trình mà Tiểu Cảnh Tường Vy đã thực hiện. Nó bao gồm các công trình về hòn non bộ, trang trí tiểu cảnh, trang trí tường rào, trang trí tường nhà, khuôn viên, trang trí cột đá, trang trí cửa ra vào.”

-- TCTV --